Progressief Rhenen GroenLinks

Duurzaam

Sociaal

Vernieuwend

Progressief Rhenen/GroenLinks blijft zich sterk maken voor een open en transparante manier om onze gemeente te besturen. Zeker nu we voor grote veranderingen staan. Denk aan de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame vormen van energie, het oplossen van de verkeersproblemen, de tekorten in de jeugdzorg of de problemen op de woningmarkt.

Goede uitvoering van beleid voor en door inwoners

Democratie is een kostbaar goed en met de veranderingen in de maatschappij verandert de wijze van besturen mee. Sinds 2006 hebben wij ons daarom ingespannen om de lokale democratie in onze gemeente beter tot zijn recht te laten komen, altijd in dialoog met onze inwoners. Progressief Rhenen/GroenLinks gelooft namelijk dat beleid alleen tot goede uitvoer kan worden gebracht als dat samen met inwoners wordt gedaan. Dat kan soms meer tijd kosten maar levert vooral veel op: meer tevredenheid, minder bezwaren en onnodige kosten maar bovenal beter beleid.

In onze visie betekent democratie dan ook meer dan beslissen met de helft plus één. Het gekozen bestuur weegt alle belangen en als een minderheid gedupeerd wordt door een beslissing, dan weegt dat zwaar.

Politiek voor iedereen: drie pijlers, drie beloftes

Voor ons betekent progressieve politiek: politiek voor iedereen, met een warm hart voor onze inwoners die het minder getroffen hebben én voor onze groene omgeving. Ons verkiezingsprogramma voor 2022 – 2026 richt zich daarom op de volgende drie pijlers:

  1. Natuur & Klimaat;

  2. Wonen, Zorg & Welzijn;

  3. Mobiliteit, Lokale Economie & Erfgoed.

Sinds 2006 kent u onze samenwerkende partijen als Progressieve Combinatie Rhenen (PCR). Op de officiële kieslijst stond altijd  Progressief Rhenen/GroenLinks. We zijn opgericht na de acties voor behoud van het karakteristieke centrum van Rhenen. Wij hebben in Rhenen al die jaren een progressieve stem kunnen laten klinken in onze raad. Wij komen weer uit met een gezamenlijke lijst. Er was soms verwarring over de naam en identiteit van de partijen die achter de gemeenschappelijke lijst zitten. Daarom voeren we nu de naam, zoals ook op de officiële kieslijst: Progressief Rhenen/Groenlinks, Lijst 3.  

Op deze website leest u over onze mensen, onze inspiratie en onze ambities voor Rhenen. Voor Duurzaam en Sociaal, voor behoud van Cultuur en Groen en Vernieuwend voor onze aller toekomst.

Veel leesplezier!